چگونه بفهمم کودکم مبتلا به هیدروسفالی است؟

در نوزادان هیدروسفالی با افزایش غیر عادی دور سر، ملاج برجسته، باز بودن غیر عادی درزهای جمجمه‌ای و خوب شیر نخوردن علامت دار می شود و می تواند با انحراف چشم همراه گردد. در برخی مواقع هیدروسفالی در سونوگرافیهای حاملگی تشخیص داده شده است.
در شیرخوارگی علاوه بر علایم مذکور؛ تأخیر تکاملی یافته شایعی است. استفراغ  و خوب نخوردن نیز به طور شایع رخ می دهد.
در بچه های بزرگتر هیدروسفالی با سر درد، تاری دید، استفراغ، ندرتاً تشنج و نقص عصبی و اختلال هوشیاری تظاهر می کند.