بیستمین کنگره مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران

به لطف یزدان پاک بیستمین همایش اعصاب اطفال با ریاست استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد غفرانی و دبیر علمی آقای دکتر محمود محمدی و دبیر اجرایی جناب آقای دکتر رضا شروین بدو وبا تلاش و پیگیری مجدانه جناب اقای دکتر ساکت در تاریخ ۸تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ در ۶ وبینار (تشنج واپی لپسی ، […]