یکصد وسی پنجمین جلسه هیأت مدیره

اخرین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۶ در بیمارستان مفید برگزار گردید . جلسه با گزارش ارزیابی بیستمین کنگره اعصاب کودکان توسط جناب اقای دکتر محمدی و جناب اقای دکتر بدو و استقبال خوب گروههای هدف از کنگره مجازی اعاز شد و با تصویب تجهیز کرذن انجمن  به امکانات الکترونیکی جهت ارائه  خدمات بهینه به […]

بیستمین کنگره مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران

به لطف یزدان پاک بیستمین همایش اعصاب اطفال با ریاست استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد غفرانی و دبیر علمی آقای دکتر محمود محمدی و دبیر اجرایی جناب آقای دکتر رضا شروین بدو وبا تلاش و پیگیری مجدانه جناب اقای دکتر ساکت در تاریخ ۸تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ در ۶ وبینار (تشنج واپی لپسی ، […]

یکصدو سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره انجمن اعصاب کودکان در تاریخ ۲۰ آذر در بیمارستان مفید با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد و با دستور کار  جلسه ، کنگره سال ۹۹ ۱۳که در تهران با همکاری مرکز طبی و بیمارستان مفید در تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن برگزار خواهدشد.و همچنین گزارش سایت انجمن و پروژه نصر که توسط […]