نیاز سنجی 23 امین همایش اعصاب کودکان

همکاران گرامی 

فوق تخصصین اعصاب اطفال ، متخصصین کودکان 

 

با توجه به در پیش بودن کنگره سالیانه اعصاب کودکان در اردیبهشت ۱۴۰۲ ، خواهشمندیم نظرات ارزشمند خود را در مورد نیازهای علمی و آموزشی به ترتیب اولویت در لینک زیر اعلام بفرمایید.بدیهی است نظرات همکاران گرامی میتواند در هر چه بهتر برگزار کردن کنگره از نظر علمی و اموزشی موثر باشد.