خدمات

خدمات انجمن

برخی از خدمات انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران را می توانید در این قسمت

مشاهده نمایید

نوار عصب - عضله

نوار عصب - عضله ( EMG-NCV)

نوار عصب - عضله

نوار عصب - عضله

VEP


VEP


سی تی اسکن

سی تی اسکن مغز ونخاع

سی تی اسکن

سی تی اسکن مغز ونخاع

نمونه برداری

نمونه برداری (بیوپسی) عضله و عصب

نمونه برداری

نمونه برداری (بیوپسی) عضله و عصب

مونیتورینگ

مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی (Long Term Monitoring = LTM)

مونیتورینگ

مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی (Long Term Monitoring = LTM)

نوار مغزی

نوار مغزی در بیماران بدحال بستری در PICU

نوار مغزی

نوار مغزی در بیماران بدحال بستری در PICU

درمان صرع مقاوم به درمان


درمان صرع مقاوم به درمان


درمان اختلالات عصبی

درمان اختلالات عصبی - عضلانی
(گیلن باره و ...)

درمان اختلالات عصبی

درمان اختلالات عصبی - عضلانی
(گیلن باره و ...)

اختلالات نورومتابولیک

اختلالات نورومتابولیک

اختلالات نورومتابولیک

اختلالات نورومتابولیک

درمان سردرد و میگرن


درمان سردرد و میگرن


کار درمانی


کار درمانی


گفتار درمانی


گفتار درمانی