خدمات

خدمات انجمن

برخی از خدمات انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران را می توانید در این قسمت

مشاهده نمایید

انجام نوار مغز EEG

انجام نوار مغز EEG (نوزادان، کودکان و نوجوانان)

انجام نوار مغز EEG

انجام نوار مغز EEG (نوزادان، کودکان و نوجوانان)

درمان اختلالات ماده سفید مغز و نخاع

درمان اختلالات ماده سفید مغز و نخاع
( ADEM - التهاب اعصاب بینایی و ...)

درمان اختلالات ماده سفید مغز و نخاع

درمان اختلالات ماده سفید مغز و نخاع
( ADEM - التهاب اعصاب بینایی و ...)

درمان تشنج های بدون تب

درمان تشنج های بدون تب (نوزادان، کودکان و نوجوانان)

درمان ام اس (MS)

درمان ام اس (MS) کودکان و نوجوانان

درمان صرع مقاوم به درمان

درمان صرع مقاوم به درمان

درمان صرع مقاوم به درمان

درمان صرع مقاوم به درمان

اختلالات نورومتابولیک

اختلالات نورومتابولیک

اختلالات نورومتابولیک

اختلالات نورومتابولیک

درمان ام اس (MS)

درمان ام اس (MS) کودکان و نوجوانان

درمان ام اس (MS)

درمان ام اس (MS) کودکان و نوجوانان

بررسی اختلالات حرکتی

بررسی اختلالات حرکتی ( CP و ...)

بررسی اختلالات حرکتی

بررسی اختلالات حرکتی ( CP و ...)

درمان اختلالات عصبی

درمان اختلالات عصبی - عضلانی
(گیلن باره و ...)

درمان اختلالات عصبی

درمان اختلالات عصبی - عضلانی
(گیلن باره و ...)

درمان و تشخیص تشنج همراه با تب

درمان و تشخیص تشنج همراه با تب

درمان سردرد و میگرن

درمان سردرد و میگرن

بررسی اختلالات تکلم

بررسی اختلالات تکلم

LTM

LTM

درمان انسفالیت اتوایمیون

درمان انسفالیت اتوایمیون

بررسی اختلالات شناختی

بررسی اختلالات شناختی

بررسی اختلال کمبود توجه ـ بیش فعالی

بررسی اختلال کمبود توجه ـ بیش فعالی

بررسی اختلال اوتیسم

بررسی اختلال اوتیسم

نوار مغزی

نوار مغزی در بیماران بدحال بستری در PICU

نوار مغزی

نوار مغزی در بیماران بدحال بستری در PICU

مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی

مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی ( Long Term Monitoring = LTM )

مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی

مونیتورینگ طولانی مدت نوار مغزی ( Long Term Monitoring = LTM )