ارتقا سلامت مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران

Iranian Child & Adolescent Neurology Society

بخش آموزش

در این بخش می توانید به فایلهای آموزشی انجمن دسترسی داشته باشید.

انتشارات

کتابها و مجلات انجمن را در این قسمت مشاهده نمایید.

تالار گفتگو

مکانی برای تبادل نظر و پاسخ به سوالات پزشکی شما توسط متخصصین انجمن.

پژوهش

در این بخش می توانید به عناوین طرح های پژوهشی اتمام یافته و در حال انجام اعضای انجمن دسترسی داشته باشید

اخبار انجمن

برخی از اخبار انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید

اعضای هیأت مدیره

کارگاه های آموژشی

برخی ازکارگاه های آموژشی انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید

کنگره ها

آخرین کنگره های برگزار شده انجمن را در این قسمت مشاهده نمایید.

هفدهمین کنگره اعصاب کودکان ایران

۲۲ تا ۲۴ شهریور۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان seminar.mui.ac.ir/icn96

هجدهمین کنگره اعصاب کودکان ایران

۲۱ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ هتل بوتانیک گرگان canc2018.ir

نوزدهمین کنگره اعصاب کودکان ایران

۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ هتل ارم قشم congress.hums.ac.ir

بیستمین کنگره اعصاب کودکان ایران

۸ الی ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
به صورت مجازی