ارتقا سلامت مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران

Iranian Child & Adolescent Neurology Society

بخش آموزش

در این بخش می توانید به فایلهای آموزشی انجمن دسترسی داشته باشید.

انتشارات

کتابها و مجلات انجمن را در این قسمت مشاهده نمایید.

تالار گفتگو

مکانی برای تبادل نظر و پاسخ به سوالات پزشکی شما توسط متخصصین انجمن.

پژوهش

در این بخش می توانید به عناوین طرح های پژوهشی اتمام یافته و در حال انجام اعضای انجمن دسترسی داشته باشید

اخبار انجمن

برخی از اخبار انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید

اعضای هیأت مدیره

کارگاه های آموژشی

برخی ازکارگاه های آموژشی انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید

کنگره ها

آخرین کنگره های برگزار شده انجمن را در این قسمت مشاهده نمایید.

بیست و یکمین کنگره اعصاب کودکان ایران

۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
مرکز طبی کودکان

بیست و دومین کنگره اعصاب کودکان ایران

۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
بیمارستان امام سجاد (ع)

بیستمین و سومین کنگره اعصاب کودکان ایران

۱۹ الی ۲۲
اردیبهشت ۱۴۰۲

بیست و چهارمین کنگره اعصاب کودکان ایران

۸ الی ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
به صورت مجازی