نمایش ۱ – ۶ از ۶

نامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیعنوان رشته تحصیلیشماره نظام پزشکی (پرستاری)تلفنآدرس
ارسال تصویر(حجم فایل ارسالی باید کمتر از 400 کیلوبایت باشد)محمدغفرانیفوق تخصصاعصاب کودکان۱۵۲۹۶۲۲۲۲۰۰۰۴

تهران -خیابان شریعتی- خیابان مینا- روبروی پمپ بنزین داوودیه- پ ۴

ارسال تصویر(حجم فایل ارسالی باید کمتر از 400 کیلوبایت باشد)سید حسینحسنپور اونجیفوق تخصصاعصاب کودکان۲۲۸۳۳۷۷۸۸۰۰۵۶

تهران – تهرانپارس- پایین تر از مسجد الاقصی – ساختمان پزشکان تات- پ ۲۶۲- ط ۳- واحد ۸

ارسال تصویر(حجم فایل ارسالی باید کمتر از 400 کیلوبایت باشد)پروانهکریم زادهفوق تخصصاعصاب کودکان۲۹۹۳۳۶۶۹۷۲۴۹۱

تهران-میدان فلسطین – اول فلسطین جنوبی – ساختمان پزشکان ۱۵۷- ط۳

ارسال تصویر(حجم فایل ارسالی باید کمتر از 400 کیلوبایت باشد)محمد مهدیناصحیفوق تخصصاعصاب کودکان۴۵۸۶۲۲۲۲۰۱۰۵۳

تهران – خ شریعتی- تقاطع قیطریه- ابتدای بلوار صبا- نبش کوچه خلیلی – ساختمان دیبا- ط اول – واحد ۱

ارسال تصویر(حجم فایل ارسالی باید کمتر از 400 کیلوبایت باشد)محمودمحمدیفوق تخصصاعصاب کودکان۲۴۱۷۳۶۶۴۶۱۸۹۱

تهران-فلسطِن – بین بزرگمهر وانقلاب – کوی نجم – پلاک ۵۶

ارسال تصویر(حجم فایل ارسالی باید کمتر از 400 کیلوبایت باشد)محمود رضااشرفیفوق تخصصاعصاب کودکان۲۵۷۸۶۶۶۹۳۹۰۱۷

تهران-انتهای بلوار کشاورز- خ دکتر قریب- نبش شباهنگ- پ ۳۶- ساختمان شباهنگ- واحد ۱۲

نامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیعنوان رشته تحصیلیشماره نظام پزشکی (پرستاری)تلفنآدرس