تشنج چیست؟

تشنج چیست ؟
سلول های عصبی مغز نقش هماهنگی در حرکات،رفتار،تفکر،قضاوت و فعالیت های جسمی بدن را بر عهده دارند.این سلول ها به وسیله تخلیه الکتریکی که منجر به فعل و انفعالات شیمیایی می شود با یکدیگر ارتباط دارند.هرگاه تخلیه الکتریکی سلول های عصبی به طور همزمان،هماهنگ،ناگهانی و فراتر از حد فیزیولوژیک رخ دهد و پاسخ سلول های عصبی مهار کننده، آن را مهار نسازد می تواند منجر به بروز پدیده غیر طبیعی، به صورت اختلال حرکتی یا حسی گردد که تشنج نامیده می شود.

علت تشنج چیست و وقوع آن در جامعه چقدر است؟
پاسخ به این سوال بسیار سخت است،تشنج بیماری نیست بلکه یک علامت از بیماری است.صرع از فراگیرترین اختلالات مغزی است که در جوامع مختلف نیم تا یک درصد از افراد جامعه را مبتلا می سازد. در هفتاد درصد موارد علت شناخته شده ای برای این عارضه وجود ندارد که به آن ایدیوپاتیک اپی لپسی اطلاق می شود و در گروهی از بیماران که بیماری زمینه ای علت تشنج می باشد، به آن صرع علامت دار گفته می شود.