سر درد در کودکان

یکی از مشکلات شایع دوران کودکی و نوجوانی سر درد می باشد.۶-۲ درصد ویزیت های اورژانس های کودکان و نوجوانان به علت سر درد می باشد که شامل سردرد حاد موضعی،سردرد حاد تکرار شونده،سردرد مزمن غیر پیش رونده،سردرد حاد عمومی،سردرد مزمن پیش رونده که مورد آخر قابل پیگیری و مهم می باشد و بیانگر یک پروسه مرضی در مغز می باشد.علائم افزایش فشار داخل جمجمه از جمله سردرد پیش رونده همراه با استفراغ،ضعف عمومی،علائم موضعی عصبی مشهود می گردد که اولین تشخیص در این نوع سردرد وجود توده فضا گیر در مغز است.سردرد تکرار شونده معمولا یک طرفه و ضربان دار و شدت درد متوسط تا شدید است و معمولا با فعالیت تشدید می گردد و همراه با تهوع و استفراغ،ترس از نور و صدا نیز مشاهده می گردد که در واقع همان سر درد میگرنی می باشد.اما سردردهایی که از ۳۰ دقیقه تا ۱هفته طول می کشد و دوطرفه است و با فعالیت تشدید نمی شود و همراه با تهوع و استفراغ نمی باشد و ترس از نور و صدا توسط بیمار گزارش نمی گردد،تحت عنوان سردردهای کششی یا (Tension) طبقه بندی می گردد.