صرع و ورزش

آیا کودک مبتلا به صرع می تواند دوچرخه سواری کند؟
بله در صورت استفاده از وسایل ایمنی و محافظ می تواند،استفاده از کلاه ایمنی حتما ضروری است.

در شنا برای کودک مبتلا به صرع چه مسائلی باید مورد توجه قرار گیرد؟
۱- قبل از شنا می بایست با پزشک معالج مشورت نمایید.
۲- شنا در استخر و تحت کنترل یک همراه اشکالی ندارد اما در رودخانه و دریاچه و دریا ممنوع است.
۳- کودک می بایست همیشه تحت کنترل نجات غریق باشد.
۴- از استخرهای شلوغ که کودک شما به سختی دیده می شود می بایست اجتناب نمایید.
۵- کودک می بایست در هنگام شنا از کلاه مارک دار مشخص استفاده نماید.