صرع

آیا می توان از صرع جلوگیری نمود، راه پیشگیری چیست؟
با توجه به اینکه در هفتاد درصد موارد نمی توان علت تشنج را مشخص کرد، لذا توصیه ای برای پیشگیری ارائه نشده است،حتی دانش پزشکی هنوز امکانات عملی در جهت پیشگیری از صرع علامت دار نیز ارائه ننموده است ولی در خصوص درصدی از موارد صرع، پیشگیری امکان پذیر است :
۱- علل ناشی از حوادث هنگام بارداری و زایمان
۲- عفونت های دوره نوزادی
۳- بیماری های عفونی دوران کودکی
۴- ضربه های مغزی و …
۵- با مراقبت های دوران بارداری و زایمان
۶- شناسایی بارداری های پر خطر
۷- واکسیناسیون مناسب و مرتب دوران کودکی
۸- جلوگیری از مسمومیت با آلاینده های محیطی
۹- رعایت مراقبت های ایمنی هنگام ورزش
۱۰- کنترل فشارخون،چربی بالا و چاقی

تشخیص صرع چگونه امکان پذیر می باشد؟
گرفتن شرح حال از بیمار و اطرافیان،معاینه عصبی و کامل بیمار، تست های تشخیصی آزمایشگاهی،نوار مغزی و تصویر برداری مغزی بر حسب مورد کمک کننده خواهد بودونباید در تشخیص صرع شک داشت و تجویز آزمایشی دارو توصیه نمی گردد.

صرع تا چه اندازه تهدید کننده حیات است؟
بستگی به نوع صرع و تاثیر آن روی زندگی کودک دارد، در بسیاری از موارد خوشبختانه در کودکان با بالا رفتن سن،بهبودی حاصل می گردد.ولی در موارد صرع مقاوم به درمان، چالش واقعی کودک،خانواده و پزشک می باشد که در برخی از این بیماران، تشنج همراه با تاخیر تکاملی می باشد که در این صورت می بایست به جستجوی یک اختلال اساسی در مغز کودک بود.

برنامه درمانی برای کودکان مبتلا به صرع چه می باشد؟
در بسیاری از موارد دارو راهگشاست و در بیمارانی که تشنج همراه با اختلال تکاملی نباشد،پاسخ به درمان عالی است اما در صورت مقاومت به درمان،گاهی کودکان نیازمند بستری می باشند.