کودکی که چند بار با تب تشنج کند، تا آخر عمر دچار حملات تشنج خواهد شد؟

در سنین ۶ ماه تا ۵ سالگی مغز کودکان به افزایش درجه حرارت بدن حساس است، در نتیجه ۳ تا ۴ درصد کودکان در این سنین با تب های شدید (بیش از۳۸ درجه سانتیگراد) دچار تشنج می شوند که زمان آن از چند ثانیه تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. در ۳۰% موارد تشنج ناشی از تب تکرار می‌شود. اکثریت این کودکان بعد از سن ۵ سالگی دیگر دچار تشنج نمی شوند. تشنجهای بدون تب هم ممکن است در سال های بعد بهبود یابند و دیگر تکرار نشوند.