مراحل تکاملی شناختی در شیرخواران و کودکان,سایت استاد دانشگاه دکتر تقدیری-فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

مراحل تکاملی شناختی در شیرخواران و کودکان :
هنگام تولد ……………………………………علاقمندی به چهره نزدیکان ، برقراری ارتباط چشمی
قبل از هفته ششم پس از تولد……………………………….تکامل لبخند اجتماعی
در حوالی ۴ ماهگی…………………………خنده با صدای بلند
۸-۶ ماهگی ………………………ربودن اشیا
۱۰-۸ ماهگی …………………..جستجو در محیط پیرامون
۱۲-۱۰ ماهگی………………..طلب کردن شی با اشاره کردن به آن
۱۸-۱۲ ماهگی……………………انجام دستورات ساده
۲۲-۱۸ ماهگی……………………نشان دادن اعضای مختلف بدن
۲۴ ماهگی………………..هم بازی محدود و انجام بازی
۳۶ ماهگی……………….آغاز بازی اجتماعی

تاخیر تکاملی در کودکان به چه معناست؟
هنگامی که کودکی توانایی های تکاملی خود را نسبت به کودکان سالم با تاخیر کسب نماید،مبتلا به تاخیر تکاملی می باشد.
و اگر کودکی توانایی به دست آورده خود را از دست بدهد دچار بیماری پیش رونده دستگاه عصبی می باشد.

آیا اوتیسم یک نوع اختلال تکاملی می باشد؟
بلی یک نوع اختلال گفتاری می باشد که با سه علامت اختلال گفتاری و صحبت کردن،کارهای کلیشه ای و تکراری،عدم تعاملات اجتماعی بروز می نماید که یکی از موارد حیطه فوق تخصص اعصاب کودکان می باشد.