بروز حملات تشنج

اگرکودک شما مبتلا به حملات تشنج بدون تب ( صرع ) است به این نکات دقت کنید:
کودک شما تا زمانی که پزشک دستور دهد باید داروی ضد تشنج مصرف کند . هیچ گاه داروی کودکتان را خودسرانه قطع نکنید یا مقدار آن را کاهش و یا افزایش ندهید . کودکان مبتلا به حملات تشنج بدون تب (صرع) باید همواره مراقبت شوند، اما به خاطر داشته باشید که فعالیت جسمی ایشان نباید به گونه ای غیر ضروری محدود شود. در زمان انجام کارهائی که با خطر سقوط یا غرق شدن همراهند و خصوصاً شنا، از نزدیک مراقب کودکتان باشید. اگر کودک شما تمایل به بالا رفتن از بلندیها، درخت، یا وسایل بازی دارد نزدیک کودک تان بمانید.
کودکان با سابقه تشنج ممکن است با یک تب خفیف، گرمای شدید محیط، کم خوابی، فشار روحی، خستگی شدید فیزیکی، یا مصرف بعضی داروها ( مثل تئوفیلین ) دچار عود تشنج شوند. حتماً کودکتان را ازاین موارد محافظت کنید.