بیماریهای متابولیک عصبی(نورو متابولیک)

بیماریهای متابولیک عصبی گروه خاصی از بیماریهای متابولیک ارثی بوده که عمدتاً عملکرد مغز را تحت تأثیر قرار داده و در سنین مختلف باعث بروز علائم ونشانه های متنوعی می گردند. از آنجائیکه مغز در ابتدای تولد هنوز بخوبی تکامل پیدا نکرده، در اثر بیماریهای متابولیک ارثی بسیار در معرض آسیب می‌باشد. لذا علائم درگیری مغز در بیماریهای فوق بیشتر از سایر دستگاههای بدن می باشد. واژه”متابولیک” عنوان کلی گروهی از بیماریهاست که جنبه ارثی داشته وبطور پیشرونده باعث اختلالات تکاملی، تشنج و عقب ماندگیهای ذهنی در کودک می شوند و بنابراین واژه فوق به عنوان یک تشخیص مستقل و جداگانه قابل قبول نیست. به عبارت دیگر واژه”متابولیک” مشتمل بر بیش از ۱۰۰۰ بیماری گوناگون ارثی و پیشرونده است که در برخی موارد تشخیص آنها کار آسانی محسوب نمی گردد. نیاز اصلی خانواده‌ها رسیدن به تشخیص درست است که منجر به طراحی صحیح اقدامات درمانی از سوی پزشک معالج، تعیین پیش‌آگهی بیمار و ارائه راهکار در مشاوره ژنتیکی والدین و راههای تشخیص قبل از تولد فرزند بعدی می گردد.