بیست و یکمین همایش سالانه اعصاب کودکان ایران

 

چهارشنبه ۱۳ بهمن

عنوان :  صرع در کودکان   

دبیر علمی آقای دکتر محمود محمدی

ساعت                      نام سخنران                                     عنوان سخنرانی                                                         تخصص

۹:۳۰- ۹:۰۰        دکتر محمود محمدی             ویژگیها و چالش‌های تشخیص و درمان صرع در کودکان                    فوق تخصص اعصاب کودکان

۹:۳۰ – ۹:۵۰      دکتر رضا شروین بدو          تغییرات طبقه‌بندی صرع در کودکان                                              فوق تخصص اعصاب کودکان

۹:۵۰ – ۱۰:۱۰    دکتر محسن جواد زاده          تغییرات طبقه‌بندی صرع در نوزادان                                             فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۰:۱۰ -۱۰:۳۰    دکتر رضا عزیزی مالمیری   نقش تشخیصی LTM                                                                  فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۰:۵۰-۱۰:۳۰     دکتر محمد برزگر              تازه‌های درمان دارویی صرع در کودکان                                           فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۰:۵۰-۱۱:۱۰     دکتر بهرام یارعلی           آیا هرموج نوک‌تیز یا سوزنی در نوار مغزی کودکان اپی‌لپتی‌فرم است؟       فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۱:۱۰-۱۱:۳۰     دکتر مهران بیرقی             سندرم‌های اپی‌لپتیک کودکی                                                         فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۱:۳۰-۱۱:۴۵     دکتر حسین اسلامیه            سندرم‌های اپی‌لپتیک شیرخواری                                               فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۱:۴۵-۱۲:۰۰     پرسش و پاسخ

 

.

پنج شنبه  ۱۴  بهمن۱۴۰۰

عنوان بیماریهای نوروموسکلار (SMA)

دبیر علمی  :آقای دکتر غلامرضا زمانی 

ساعت                    نام سخنران                                        عنوان سخنرانی                                                       تخصص

۸:۳۰-۹:۰۰          دکتر غلامرضا زمانی          مروری بر بیماری SMA و تازهای تشخیصی درمانی                            فوق تخصص اعصاب کودکان

۹:۰۰ -۹:۱۵        دکتر محمود رضا اشرفی       گزارشی از وضعیت اپیدمیولوژی SMA در کشور                             فوق تخصص اعصاب کودکان

۹:۱۵ – ۹:۳۰      دکتر مرتضی حیدری           مروری بر نتایج مطالعات مربوط به اسپینرازا و رسدپیلام                  فوق تخصص اعصاب کودکان

۹:۳۰-۹:۴۵          دکتر ساسان ساکت روشهای تشخیصی ، درمانی و دارویی موثر در SMA                                  فوق تخصص اعصاب کودکان

۹:۴۵ – ۱۰:۰۰    دکتر سید حسین حسنپوراونجی            چالشهای تشخیصی در رابطه با SMA                           فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۰:۰۰-۱۰:۱۵       دکتر فرزاد احمد آبادی            چالشهای درمانی در رابطه با SMA                                          فوق تخصص اعصاب کودکان

۱۰:۱۵-۱۰:۳۰       دکتر محمد وفایی شاهی            پرسش و پاسخ و معرفی کیس                                           فوق تخصص اعصاب کودکان

 

 

 

چهارشنبه ۱۴/۱۱/۱۴۰۰

دبیر علمی جناب اقای دکتر محمود رضا اشرفی

پانل بیماری پمپه تشخیص و درمان (Pompe)

 

ساعت                    عنوان سخنرانی                                          سخنران                

۱۰:۴۵-۱۰:۳۰     معرفی مورد پمپه شیرخوار(IOPD)               دکتر زهرا رضایی                                                 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

۱۱:۰۰-۱۰:۴۵     بحث بالینی پمپه شیرخوار(IOPD)                دکتر مرتضی حیدری                                                    فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

۱۱:۱۵-۱۱:۰۰     تظاهرات الکترودیاگنوز در بیماری پمپه           دکتر مسعود قهوه چی                                   تخصص طب فیزیکی و توانبخشی

۱۱:۳۰-۱۱:۱۵     معرفی مورد پمپه با شروع دیررس(LOPD)        دکتر ساسان ساکت                                        فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

۱۱:۴۵-۱۱:۳۰     بحث بالینی پمپه دیررس(LOPD)                        دکتر غلامرضا زمانی                                            فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

۱۲:۰۰-۱۱:۴۵     ژنتیک پمپه                                            خانم دکتر زهرا هادی پور                                                متخصص ژنتیک بالینی

۱۲:۳۰-۱۲:۰۰     تشخیص و درمان و چالشهای درمانی                  دکتر محمودرضا اشرفی                                فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

۱۲:۴۵-۱۲:۳۰     معرفی اجماع نظر ایرانی پمپه                        خانم دکتر مرضیه بابایی                                                    متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

۱۳:۰۰-۱۲:۴۵     پرسش و پاسخ