بیست و سومین کنگره اعصاب کودکان

به لطف یزدان پاک بیست و سومین کنگره اعصاب کودکان در یزد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد در اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور فوق تخصصین اعصاب کودکان ودیگر رشته های مرتبط با کنگره برگزار گردید .