بیست و چهارمین کنگره اعصاب کودکان

بیست چهارمین کنگره اعصاب کودکان در اردیبهشت ۱۴۰۳ در هتل قلب تهران در حالی برگزار گردید که مصادف بود با روز معلم و با حضور گسترده اساتید و دانشجویان در رشته اعصاب کودکان و سایر رشته های مرتبطبه بهترین شکل به پایان رسید.