صدو سی و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران

دومین جلسه هیئت مدیره با گزارش سرکار خانم دکتر کریم زاده درباره پیشرفت مجله در سایتهای معتبر بین المللی  و اعلام همکاری اعضاء انجمن در داوری مقالات و تقدیر از داوران برتر مجله آغاز و با گزارش جناب آقای دکتر بدو درباره کنگره سال ۹۹ و پیشنهادات اولیه و همچنین گزارش ایشان از بیماری هامارتوم و نیاز به تجهیزات و آموزش نیرو در این باب ادامه پیدا کرد. سپس جناب آقای دکتر اشرفی از پیشرفتهای کمیته پژوهشی و طرحهای پژوهشی انجام شده و در حال انجام مطالبی فرمودند.