صدو سی و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران

دستور کار جلسه ، با برگزاری بیستمین همایش  اعصاب کودکان آغاز شد ، زمان کنگره در تاریخ ۸تا ۱۰ بهمن ، بصورت غیر حضوری و با ریاست استاد دکتر غفرانی با تعیین تم برنامه ها در سه روز بصورت تخصصی و فوق تخصصی مشخص شد.

و بعد از آن در مورد پیشرفتهای کمیته پژوهشی و نیاز سنجی انجمن در مورد ریجستری مواردی مطرح شد.