گرامیداشت روز پزشک

آدمهای بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمیرسند .روز پزشک مبارک

یکم شهریورماه زاد روز فیلسوف و طبیب بی همتای ایرانی شیخ الرئیس بوعلی سینا و گرامیداشت مقام پزشک در بیمارستان مفید به جهت قدردانی از زحمات اساتید اعصاب کودکان در دفتر گروه اعصاب بیمارستان مفید در حضور این بزرگواران برگزار گردید .