یکصد وسی وهشتمین جلسه هیات مدیره انجمن اعصاب کودکان

جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره و بصورت مجازی با دبیر علمی و اجرایی کنگره ۱۴۰۰ آغاز شد و  با  نظرات و پیشنهادات اعضای هیات مدیره درباره عناوین و آیتم های پانل ها و سخنرانی ها ادامه پیدا کرد .کنگره ۱۴۰۰ در شیراز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اواخر بهمن برگزار خواهد شد .