یکصد و چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان

جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره و آقا یدکتر عباسخانیان دبیر علمی کنگره و آقای دکتر بهرامی دبیر اجرایی کنگره     ۱۴۰۱ بصورت آنلاین آغاز شد و درمورد بیست و دومین کنگره سالانه انجمن تصمیماتی اتخاذ شد .