مراسم بزرگداشت روز معلم و مقام شامخ استاد

انسان بزرگ نمیشود جز بوسیله فکرش ، شریف نمیشود جز به واسطه  رفتارش و قابل احترام نمیگردد مگر به دلیل اعمال نیکش

مراسم تقدیر و تشکر از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر غفرانی بمناسبت گرامیداشت روز معلم و مقام شامخ استاد با حضور اساتید و دانشجویان علوم اعصاب کودکان در بیمارستان مفید .