فراخوان انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی اعصاب کودکان ایران

❇️فراخوان انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران❇️
_

🔊 فراخوان ثبت نام کاندیداهای #هیات‌مدیره و #بازرس‌انجمن‌علمی‌ مغز و اعصاب کودکان ونوجوانان ‌ایران

با استناد به تصمیم دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی و مصوبه مجمع عمومی و کمیته انتخابات انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران در برگزاری انتخابات الکترونیک این انجمن و با توجه به آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی از کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران دعوت میشود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ،مدارک خود اعم از:

🔺رئوس سوابق علمی و اجرایی
(فایل pdf و انگلیسی )
🔺برنامه پیشنهادی
🔺تصویر کارت ملی
🔺صفحه اول شناسنامه
🔺یک قطعه عکس جدید
به آدرس
icans2020@gmail.com
ارسال نمایند.

✅لازم به توضیح است که مطابق اساسنامه مصوب مجمع عمومی انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران، متقاضیان داوطلبی انتخابات باید از بین گروه مغز و اعصاب کودکان باشند.
لطفا دو فرم پیوست این اطلاعیه هم تکمیل فرمایید.

❇️کمیته انتخابات انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران